"Det bästa med mitt arbete är att möta människor och tillsammans hitta vägen mot önskad förändring".

Cecilia Boström
Cecilia är legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning från  CBTI i Stockholm. Hon är även utbildad i Schematerapi och Psykodynamisk terapi. Cecilia gick sin grundläggande utbildning (sk steg 1-utbildning) vid Ericastiftelsen.

Cecilia har lång erfarenhet av arbete med terapier gällande stress/utbrändhet, HSP, nedstämdhet/depression, självkänsla, oro/ångest/fobi samt relationsproblem. Hon har tidigare arbetat som terapeut på vårdcentral, med ungdomsterapier på Stadsmissionen samt med familjebehandling. De tre inriktningarna; KBT, Schematerapi och Psykodynamisk terapi kan kombineras och terapin anpassas efter problematik och behov. Cecilia arbetar med individuell psykoterapi, , parterapi, familjesamtal, handledning, arbetsrelaterad coachning, konsultation och krisstöd och har erfarenhet av såväl vuxen- som ungdomsterapier. Cecilia är även legitimerad specialistsjuksköterska.


"Som terapeut vill jag stödja mina klienter i att kunna känna med och för sig själva".

Simon Baruch
Simon är legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning från CBTI. Han är även utbildad inom Schematerapi, Psykodynamisk terapi och Mindfulness/Self-Compassion.  Simon gick sin grundläggande utbildning (sk steg 1-utbildning) vid SAPU.

Simon har lång erfarenhet av arbete med psykoterapi, och kombinerar idag privat verksamhet med arbete som terapeut på vårdcentral. Han har vana av att arbeta med en rad olika tillstånd och symptom som nedstämdhet/depression, känslomässiga/existentiella problem, oro/ångest samt stress/utmattning. Utifrån klientens behov utformas en behandling där KBT, schematerapi, mindfulness/self-compassion och psykodynamisk terapi ofta kombineras. Simon har tidigare arbetat med unga vuxna inom BUP och på ungdomsmottagning, men arbetar idag med klienter i alla åldrar.